Debljina u brojkama

Debljina je stanje prilikom kojeg dolazi do nakupljanja
suviška kilograma u tijelu u obliku masnog tkiva.

debljina_u_brojkama

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), indeks tjelesne mase (ITM) od 25 do 29,9 kg/m2 definira se kao prekomjerna tjelesna masa, a ITM veći od 30 kg/m2 smatra se debljinom ili pretilošću. Debljina se može svrstati u tri stupnja:

  • debljina I. stupnja- ITM od 30 do 34,9 kg/m2
  • debljina II. stupnja-ITM od 35 do 39,9 kg/m2
  • debljina III. stupnja- ITM iznad 40 kg/m2.

Statistički podaci Svjetske zdravstvene organizacije potvrđuju da čak 50 % odraslih osoba u Europi ima prekomjernu tjelesnu masu pri čemu ih je 20% pretilo. No, problem debljine nije aktualan samo u odraslih već i u djece. Primjerice, svaki treći 11-godišnjak ima prekomjernu tjelesnu masu ili je pretio.

Javnozdravstveni problem pretilosti u djece prisutan je i u Hrvatskoj, što potvrđuju i najnoviji statistički podaci (Hrvatski zavod za javno zdravstvo, HBSC, 2016) :

  • 33% dječaka i 20% djevojčica ima prekomjernu tjelesnu masu ili pretilost
  • 58% dječaka i 60% djevojčica doručkuju svakog radnog dana
  • 45% dječaka i 46% djevojčica konzumira voće najmanje jedanput dnevno
  • tek 39% dječaka i 26% djevojčica se bave umjerenom do intenzivnom tjelesnom aktivnošću od najmanje 60 minuta tijekom dana.

Zašto je važno djelovati?

Znanstvena su istraživanja potvrdila da su pretila djeca izložena većem riziku od pretilosti i u kasnijoj dobi. Osim toga imaju i povećan rizik od brojnih kroničnih bolesti, poput dijabetesa tipa 2, srčano-žilnih i zloćudnih bolesti.

Promjenom prehrambenih navika i uvođenjem redovite tjelesne aktivnosti u cijelu obitelj, povoljno ćete djelovati na vlastito zdravlje i na zdravlje svoje djece.